Извештаи
Извештај за транспарентност за 2014 година
Извештај за транспарентност за 2015 година
Извештај за транспарентност за 2016 година
Извештај за транспарентност за 2017 година
Извештај за транспарентност за 2018 година
Извештај за транспарентност за 2019 година
Извештај за транспарентност за 2020 година
Извештај за транспарентност за 2021 година
Извештај за транспарентност за 2022 година
Извештај за транспарентност за 2023 година

Предавачи од пракса дел од Факултетот за туризам и бизнис логистика

Корисни линкови


Гевгелија
ул. Маршал Тито бр. 97
п.факс 197 Гевгелија

тел: ++ 389 (34) 214 116
факс: ++ 389 (34) 217 116

triocons@triocons.com.mk
revizija@triocons.com.mk
smetkovodstvo@triocons.com.mk
Подружница Скопје
ул. Јани Лукровски бр. 5/093
ДТЦ Автокоманда л.93
населба Гази Баба

triocons@triocons.com.mk
revizija@triocons.com.mk

2015 © Трио Консалтинг. Сите права се задржани. Дизајнирано од Vortechs Media.